Skim FundMyHome + DepositKu

Dapatkan pinjaman sehingga RM30,000 untuk membeli rumah pertama anda!

Akhirnya, kamu boleh memiliki rumah berharga RM307,000 hanya dari

selepas diskaun Bumiputra*

untuk pembeli bukan Bumiputera*

Contohnya, apartmen berharga RM307,000:

Pembeli rumah hanya membayar 20%

(-) DepositKu

RM 61,400

- RM 30,000


Bayaran oleh pembeli bukan Bumiputera

RM 31,400

 

(-) 7% diskaun untuk Bumiputera warganegara Malaysia (7% daripada RM307,000)

-RM 21,490


Bayaran untuk memiliki apartmen oleh pembeli Bumiputera

RM 9,910

  • DepositKu merupakan initiative pinjaman oleh kerajaan untuk membantu pembeli rumah kali pertama yang layak
  • Pengecualian duti setem untuk pembeli rumah kali pertama bagi hartanah rumah berharga sehingga RM1 juta, sah untuk Surat Perjanjian Jual Beli bertarikh 1 Jan 2019 sehingga 30 Jun 2019.